Välkomna till ett stycke historia.

Alingsås Telegrafstation uppfört av Kungliga kommunikationsdepartment

 

Tomten var ursprungligen borgmästarens trädgård. 1920 såldes rådhusträdgården till Kungliga Telegrafverket som lät bygga ett stenhus längs Stora Torget efter ritningar av arkitekt C. Åkerblad. I huset fanns telegrafens olika verksamheter samt stadens postkontor.  Ritade av arkitekt Carl Åkerblad i Stockholm 1927 (Telegrafhuset) och 1922 (bostadshuset).